rotunda sv. Kateřiny

Proporcionálně velmi vyvážená centrální stavba s válcovitou lodí o průměru 6,79 metrů, k níž se pouhou hranou připojuje podkovovitá 3,5 metru široká apsida. Kopulí zaklenutá loď je 10,11 metrů vysoká a apsida, sklenutá konchou, dosahuje ve středu triumfálního oblouku výšky 5,9 metrů. Na ose kněžiště je zdivo apsidy prolomeno jedním okénkem s jednoduchou špaletou. Podobná tři další okénka se otevírají v západní, jihojihozápadní a v jihojihovýchodní části stěny válcovité lodi. Na netypické, severní straně lodi byl umístěn původní obdélníkovitý vchod v půlkruhovitě sklenutém portálu s tympanonem. Zdivo z nepravidelně přitesávaných kvádříků, uložených v řádcích na kvalitní vápennou maltu, dosahuje síly 1,1 metru a je zevně neomítnuté. Vnitřní výmalba rotundy zahrnuje větší část prostorů. Kromě biblických motivů je velká část maleb věnována genealogii českého rodu Přemyslovců s ústřední scénou Povolání Přemysla Oráče na trůn. Následuje portrétní galerie 27 knížat. Románské malby jsou provedeny v technice fresco-secco v barevném souladu žluté, okru, modré a zelené.