rodinný dům Adolfa Kašpara

Řadový dvoupodlažní nárožní dům s podkrovím ve třetím podlaží pravé části objektu postavený na půdoryse ve tvaru „U“ se zastavěným vnitřním prostorem dvora v mírně stoupajícím terénu se sedlovými střechami krytými taškou. Stavba je vybudována na vysoké podezdívce. Čelní průčelí je hladké, v přízemí se svisle rýhovanou okrovou omítkou. Je členěné čtyřmi okenními osami. V přízemí se nachází hlavní vstup s předloženým schodištěm položeným rovnoběžně s průčelím a s pravoúhlým vstupním otvorem v mělké nice se segmentovým záklenkem, s dvoukřídlými kazetovými dveřmi s pravoúhlým nadsvětlíkem. Mezi okny ve třetí a čtvrté ose je busta A. Kašpara s pamětní deskou nesoucí text „ V TOMTO DOMĚ TVOŘIL MALÍŘ/ADOLF KAŠPAR/KLASIK ČESKÉ KNIŽNÍ ILUSTRACE/1911-1934. Nad čtvrtou, odsazenou osou, se zdvihá trojúhelníkový atikový štít sedlové střechy nad křídlem do ulice A. Kašpara. Po stranách okna v patře jsou dvě obdélné mozaiky s figurálními motivy ženy v kroji s dítětem a ženy pasoucí ovce. Boční fasáda má dvě okenní osy. Okno v patře ve druhé ose je slepé. Ve dvorní fasádě se pohledově uplatňuje křídlo při ulici A.Kašpara a při sousedním domě s pultovou střechou, k jehož západnímu nároží je přiložený tři čtvrtě kruhový arkýř na válcové noze. Mezi oběma křídly je vložená hmota patrové haly s pultovou střechou o minimálním sklonu, z níž vychází před štítem severovýchodního křídla zastřešené schodiště. Okna v objektu jsou dřevěná, kastlová, bíle lakovaná o různé velikosti.