rodinný dům

Rodinný dům je situován v klidné části města Dvora Králové nad Labem, severně od jeho centra. Stavba ve stylu secese z r. 1911 je umístěna v hloubce parcely. Dvoupodlažní budova byla vystavěna na nepravidelném téměř čtvercovém půdorysu. Patro objektu je částečně řešeno jako obytné podkroví. Dominantou stavby je excentricky umístěná věžička s vysokou mansardovou stříškou. I zbytek stavby je kryt mansardovou střechou s eternitovou krytinou. Střešní roviny prolamují vikýře různých tvarů. Okapové vaznice střechy jsou podporovány pohledově se uplatňujícími, bohatě vyřezávanými vzpěrami osazenými na zděných patkách. Objekt je krom kamenného soklu vyzděn z cihel. Jeho jihozápadní část tvoří dřevěná veranda. Fasády jsou zdobeny ornamenty provedenými technikou sgrafito. Do zvýšeného přízemí je možné vstoupit trojicí dveří. Hlavní vstup z ulice a vstup do verandy zpřístupňují předložená kamenná schodiště se zděnými parapetními zdmi. Téměř celý objekt je podsklepen. Objekt je zcela autenticky dochován. Zcela neobvykle se zde nacházejí i původní zařizovací předměty (vana, nádržky na vodu, toaleta) a drobné užitkové prvky (garnýže a držáky s konzolami).