rezidence sedleckého kláštera

Původní rezidence sedleckého kláštera, od r. 1890 myslivna, stojí na východním okraji vsi, při cestě do Podlesí. Areál tvoří volně stojící polygonální stavba vlastní rezidence s přiléhajícím nižším krátkým křídlem, hospodářské stavení situované v zadní části areálu a malý domek (márnice?) umístěný naproti hospodářského stavení v nároží ohradní zdi. Tyto stavby jsou rozmístěné na pravidelném obdélném pozemku vymezeném ohradní zdí. Při přístupové cestě k rezidenci stojí sousoší se sv. Janem Nepomuckým. Pozemek po stranách přístupové cesty je ohraničen plaňkovým plotem. Předmětem ochrany je rezidence (čp. 19), hospodářské stavení, domek, ohradní zeď, sousoší se sv. Janem Nepomuckým a pozemky areálu.