restaurace Vltava

Restaurace Vltava Objekt restauračního pavilonu je jedním z posledních pozůstatků staveb podobného charakteru, které zde stávaly v meziválečném období jako charakteristické doplňky pražských nábřeží. Jeho vlastní architektonická hodnota je v současné době částečně zastřena pozdější úpravou, zejména oddělením a zasklením původně volné terasy, jak vyplývá z původního stavu objektu. Objekt restaurace je v tomto smyslu širší součástí systému původních nábřežních zdí, jejichž arch.prostředí a kolorit dotváří. Objekt byl budován od podzimu r.1945 jako doplňkový servis k provozované lodní dopravě. Jedná se o jednoduchý objekt, koncipovaný jako kantýna, celodřevěný, s podsklepením pod částí budovy. Budova byla provedena v suterénu z cihelného zdiva, v přízemí jsou stěny i konstrukce ze dřeva. Krov jednoduchý, pultový, s nízkým sklonem, podlahy prkenné. Postupem doby byl objekt doplněn o dřevěnou verandu, která byla následně uzavřena odnímatelnými okny. Celkové uspořádání, provedení i vnitřní vybavení stavby bylo provedeno tak, aby připomínalo interiér lodě (včetně palubkového ostění, obložení stropů a vybavení dřevěným nábytkem).