reliéf Korunování Panny Marie

Reliéf je vytesán na skalním masivu z pískovce. Masa kamene byla zarovnána do tvaru obdélníka s profilovanou římsou a segmentovým štítem. Nahoře opatřeným plechem. Vlastní reliéf je vytesán na cca 2 x 2 m rozměrné obdélné ploše. Segmentový štít je opatřen blednoucí malbou s motivem Božího oka. Motivem reliéfu je Korunování Panny Marie. Panna Marie klečí se sepjatýma rukama na oblacích. Po její pravé ruce se nachází Kristus přidržující pravou rukou kříž, po její levé ruce pak Bůh Otec, přidržující levou rukou zeměkouli. Oba jednou rukou drží korunu, kterou vkládají na hlavu Marie. Nahoře je stylizovaná zář pomocí paprsků s holubicí Ducha svatého. Scénu po stranách rámují klečící andělé s křídly třímající lilie jako symbol čistoty. Dole v oblacích je rozvinutý svitek s nápisem vypovídajícím o okolnostech vzniku tohoto reliéfu.