radnice - střední část

Současná budova radnice sestává ze tří původně samostatných objektů - vlastní historické radnice uprostřed, levého domu se zadním křídlem a pravého domu se zadním křídlem. Přízemí historické patrové budovy radnice člení pásová bosáž prolomená pěti oblouky loubí. Pětiosé patro má zdůrazněnou střední osu - plochý rizalit, balkon a městský znak nad oknem. Po stranách rizalitu jsou pole s oknem a s empírovým dekorem (festony) v suprafenestrách, následují dva polygonální arkýře s vysokými půlkruhově ukončenými okny a v bočních polích sdružená okna. Průčelí doplňuje štuková výzdoba. Na hlavní římsu je nasazena nízká atika: po stranách jsou dva volutové křídlové štíty členěné pilastry, nad středním rizalitem se zvedá hranolová věž s půlkruhově ukončenými okny zvoncového patra a hodinami pod zvlněnou římsou. Sedlovou střechu radnice kryje břidlice, věž ukončuje měděná odstupňovaná jehlancová střecha s makovicí. Zadní fasáda radnice je novodobá. Obě postranní křídla (původně samostatné domy) jsou patrová. Přízemí, prolomené vždy dvěma oblouky loubí, je obloženo pískovcem. Patro má hladké fasády prolomené jen okny s nadokenními římsami. Sedlové střechy kryje eternit. Patrová zadní křídla mají hladké fasády a ploché střechy. Podloubí radnice i obou navazujících domů má valenou klenbu s trojbokými výsečemi, přičemž jednotlivá pole oddělují pasy. Z loubí do síně radnice vede hrotitý gotický portál s novodobými vraty, vlevo od portálu je velké trojdílné pozdně gotické okno s vnitřním dělícím křížem.