radnice

Trojpodlažní nárožní budova s centrálním půdorysem ve tvaru písmene U. Hlavní průčelí je obráceno do náměstí. Střední rizalit s portálem předstupuje. Je zakončen trojúhelným tympanonem se sochařskou výzdobou (uprostřed alegorie Prahy mezi alegoriemi ctností). Průčelí zdobeno medailony v suprafenestrách a dalšími sochařskými prvky, jejichž autorem je Jindřich Čapek (osazeny 1866). Přízemí je bosované. Vstupní vestibul je řešen jako pilířová síň, klenutá pasy a plackami. Zajímavým prvkem interiéru je hlavní schodiště na středové ose budovy, kde se ve zjednodušené formě opakuje motiv svazkových pilířů z vestibulu.