přístup ke kanálu Nečíz

Architektonicky ztvárněná otevřená obdélná prostora o půdorysné ploše cca 12x4 m v jižní části náměstí Přemysla Otakara před radnicí nad tzv. Městským ramenem Moravy (nazývaném Nečíz) se schodištěm, umožňujícím přístup k jejímu toku, který je jinak pod náměstím Přemysla Otakara zcela zaklenut soustavou kamenných kleneb. Po obvodu otevřené prostory nad vodním kanálem obíhá litinové zábradlí kotvené do dvanácti kamenných sloupků. Svislé tyče zábradlí, plasticky zdobené se stylizovanými lístečky po stranách, jsou opatřeny jednoduchým madlem. Jednotlivé polygonální sloupky vyrůstají ze čtvercové základny a jsou ukončeny jednoduchou římsou a jehlancovou stříškou. K nárožním sloupkům přiléhají nákolníky s volutovým zakončením. Na bočních, užších stranách otevřené prostory, sbíhají k vodní hladině dvě kamenná schodišťová ramena, ve směru od jihu k pravému a ve směru od severu k levému „břehu“ Nečízu. Schodišťová ramena sestávají z 10 pískovcových schodů a dvou kratších schůdků s profilovaným nosem. Stavební součást přístupu k Nečízu tvoří část kleneb nad jeho tokem, a to klenba o délce cca 6 m ve směru proti jeho toku a klenba o délce cca 6 m ve směru jeho toku. Čela kleneb jsou z tesaných pískovcových kvádrů, opatřená pískovcovou krycí římsou. Na průčelním klenáku návodní strany je vytesána datace: 1856. Opěry kleneb jsou také z pískovcových kvádrů, klenby za čely kleneb jsou z lomového kamene. Klenby jsou mostním objektem o světlosti otvoru 4,90 m a výšce otvoru nad dnem 2,00 m.