přístavba hotelu Zlatá loď

V 60. letech 20. století byl rekonstruován hotel Zlatá loď v Týně nad Vltavou. Dva starší objekty čp. 251 byly upraveny v interiéru, částečně i na exteriéru, dále doplněny o novou kuchyňskou část a přístavbu s restaurací a ubytovnou. Přístavba hotelu Zlatá loď z 60. let 20. století je typicky bruselská stavba uplatňující ve formování hmoty i detailu dynamické šikmé linie a odlehčenost. Dvoupatrová úzká přístavba s plochou střechou se obrací dvěma průběžnými terasami k řece Vltavě. Přízemí, které tvoří podnož stavby je obloženo kamenem, což je typické pro část staveb z 60. let. Patrová část je po stranách zkosena a rámována typickou „obrazovkou“. Vnější stěny i vyzděné části jižního průčelí jsou omítnuté. Za terasou v 1.patře je vnitřní prostor vymezen plně prosklenou stěnou, která výborně umožňuje propojení exteriéru s interiérem, dále osvětlení vnitřního prostoru – vše v dobových intencích – lehkosti a propojení vnějšku s vnitřkem. Stěna se skládá z původních oken a dveří v ocelových rámech a zároveň přes ní jdou dvě průběžné markýzy. Stěna za terasou v 2.patře je bruselsky – dynamicky formována zalamováním, našikmo posazena jsou i původní dřevěná okna a balkonové dveře. Obě terasy jsou opatřeny původním trubkovým zábradlím. Západní průčelí je opatřeno bruselským kovovým nápisem HOTEL a šipkou. Východní průčelí přístavby je hladké omítnuté. Za severovýchodním nárožím přístavby je umístěna výrazná bruselská markýza s typickými šikmými kovovými podpěrami. V bruselském stylu je pojednáno i osvětlení trojúhelníkových tvarů zapuštěné do spodní strany stříšky markýzy. Vstup do staré budovy je opatřen původními dveřmi s ocelovými rámy a zkoseným tvarem madel z 60. let 20.století. Na západní straně navazuje na přístavbu kuchyňská část z 60.let 20.století. Její západní stěna je doplněna kovovými konstrukcemi a typickými véčkovými bruselskými kovovými stojkami na hlavní římse.