Přemyslovský palác

Zbytky paláce jsou zazděny v ambitu dómu a přilehlých kaplích sv. Anny a sv. Jana Křtitele. Součástí jeho je i okrouhlá věž s kaplí sv. Barbory. Ambit kolem rajského dvora je křížově zaklenut a má okna s původními kružbami. Na půdě ambitu je devět sdružených oken s bohatou plastickou výzdobou, zbytek původního paláce. Kaple sv. Jana Křtitele je obdélný prostor, zčásti zaklenutý křížovými klenbami, zčásti novými klenbami cihlovými. Kaple sv. Anny má loď o dvou klenutých polích a trojboce uzavřený presbytář, rovněž klenutý. Bohatě členěné jižní průčelí se štítem. Okrouhlá věž, později zvyšovaná, má v patře kupolí sklenutou kapli sv. Barbory a vrcholí helmem s lucernou.