předměstský dům

Zděný dvoupodlažní obytný dům na obdélném půdorysu se sedlovou střechou, krytou taškami bobrovkami. Je situován podélným průčelím k ulici (na sever), z východu sousedí s domem čp. 55. Severní uliční průčelí je řešeno téměř symetricky. Uprostřed je vchod s kamenným portálem s uchy, obdobná jsou ostění dvou oken v přízemí po stranách vstupu. V patře nad nimi jsou okna bez ostění. Nad hlavní římsou navazuje sedlová střecha s jedním volským okem. Jižní pětiosé průčelí je obráceno do zahrady, na nábřeží řeky Mže. V ose jižního průčelí je drobný přízemní přístavek se zadním vchodem, krytý pultovou stříškou, okna v přízemí v kamenných ostěních s uchy, okna v patře bez ostění. Zdivo stavby je smíšené (pískovec, cihly), střešní krytina pálená – bobrovky, okna jsou dřevěná, dvojitá, obdélníková, čtyřtabulková. Pozoruhodným detailem jsou dřevěné hlavní vstupní dveře. Dne 3.8.2020 proběhla částečná destrukce domu (propad střešní a následně stropní konstrukce, zřícení části uliční S stěny), způsobená dlouhodobým špatným stavem budovy a prudkými dešti v posledních dnech. Z důvodu statického narušení a bezpečnosti byl objekt následně za asistence hasičů z velké části demolován.