Prašná brána

Prašná brána Pozdně gotická městská brána vybudovaná Matějem Rejskem, obnovená a dostavěné neogoticky v 80. letech 19. stol. Josefem Mockerem. Popis Věž byla pův. vysunuta do městského příkopu a měla předsazený zděný mostek. Průčelí člení složitá struktura gotických arkatur, v základním konceptu gotických, ale doplněných nově J. Mockerem. Ukončující ochoz navrhl taktéž J. Mocker jako historizující novotvar. Jako celek navazuje průčelí na předlohu Staroměstské mostecké věže, která byla inspirací i pro sochařskou výzdobu navrženou W. W. Tomkem. Historie Pův. gotická brána byla součástí opevnění Starého Města z doby krále Václava II. V pramenech uváděna poprvé v r. 1310, nazývala se Horská, v souvislosti s navazující dálkovou cestou směřující ke Kutné Hoře. V r. 1431 uváděna jako Odraná. Od 70. let 14. stol. stával v sousedství brány v místě dnešního Obecního domu "Královský dvůr". Patrně v souvislosti s ním je uváděna brána v l. 1447, 1449 jako věž královská. Dnešní brána byla koncipována převážně jako objekt především representativní, sloužící jako místo pro výběr cla. Základní kámen byl položen v r. 1457, stavitelem byl snad mistr Václav za spoluúčasti bakaláře Týnské školy M. Rejska, který druhým rokem vedení stavby převzal. Snad z ekonomických důvodů a také v souvislosti s přenesením královského sídla zpět na Pražský hrad nebyla stavba dokončena. V r. 1592 bylo upravováno šnekové schodiště, prudkým obléháním v r. 1757 byla věž poškozena. Od r. 1715 umístěn v bráně střelný prach, po němž získala dnešní název. V r. 1818 bylo navrženo bránu zbořit, vzhledem k jejímu havarijnímu stavu. V r. 1878 vzniká záměr obnovy, jejímž projektantem byl od r. 1886 J. Mocker. Na sochařské výzdobě se podíleli J. Veselý, J. Strachovský, Ludvík Šimek, Jindřich Čapek, B. Seeling a Karel Dvořák. Obnova dokončena v r. 1909, v l. 1960-63 a 1992-93 provedeny generální opravy.