poutní kostel sv. Blažeje

Kostel stojí o samotě cca 1,5 km východním směrem od vesnice, v blízkosti velkého rybníka. Pohledově se uplatňuje ze S a SZ strany (od Nežichova). Objekt je založený na zhruba vodorovné zatravněné ploše. Od stěn se jeví terén na všechny strany vodorovný nebo nevýrazně odspádovaný. Kolem kostela jsou nevelké rovinaté prostranství ohraničené na západní straně šikmým skarpem. Skarp je zalomený také na J a S stranu, kde se po několika metrech vytrácí v terénu. V blízkosti JZ nároží je stará lípa. Několik vzrostlejších listnatých stromů je po celém obvodě kostela. Necelých 50 m západně od kostela je Blažejský rybník. Na ostatních stranách jsou louky a pastviny. Přístupová polní cesta směřuje k západu. Zhruba po půl kilometru je napojena na hlavní silnici. Jihovýchodně od kostela jsou zachovány zbytky obvodových zdí hájovny zvané Kaperlhaus.