poutní kaple Anděla Strážce

1) kaple Anděla Strážce 2) ambity s rohovými kaplemi 3) přístupová schodiště 4) terasa Stavba symetricky usazena na obdélnou terasu s otupenými nárožími a rizalitem na západní straně. Areál lehce obdélného obrysu s hlavním vstupem obráceným k západu; tvoří jej ambit, který vymezuje zatravněný dvůr, a ve středu dvora stojící hlavní kaple. Terasní zeď vystavěna v celém rozsahu ze žulových kvádrů. Přístup na terasu zajišťují dvě schodiště.