pomník trojdílný rodiny Rutteovy

Na hřbitově u kostela Panny Marie Bolestné (také uváděn jako kostel Panny Marie de Salle) se západním směrem od presbytáře kostela nachází v oddílu V. pole trojdílný klasicistní náhrobek zhotovený pro dva zámožné jičínské rody, rodinu Rutteovou a Tomášů se třemi sochami truchlících andělů od Jana Suchardy, tj. anděly žalu, kteří jsou zpodobněni jako antičtí geniové s pochodní života skloněnou k zemi, často se zkříženýma nohama a skloněnou hlavou se smutkem ve tváři. Dominantní figurou je anděl uprostřed, je patrně nejstarším náhrobkem, umístěným nad rovem Františka Rutte. Před tímto náhrobkem leží žulový sarkofág s nápisy. Levý figurální náhrobek je věnován paní Lucii Rutteové. Poslední náhrobek vpravo patří Františku Tomášů, městskému lékaři a prvnímu primáři městské nemocnice v Jičíně. Materiálem všech náhrobků je světlý pískovec.