pomník Stanka Vodičky

Na velké umělé skalce leží hranolový balvanitý podstavec pomníku. V jeho čele zasazena kovová deska se jmény deseti občanů Lobez a Petřína, umučených nacisty v letech 1939 – 45. Na podstavci se tyčí žulový balvan, v jehož čele je zasazena deska z bílého mramoru s tesaným nápisem majuskulí: NA PAMĚŤ / STANKA VODIČKY / VŮDCE RUMBURSKÉ VZPOURY / KTERÝ BYL DNE 29.KVĚTNA R. 1918 / V RUMBURKU ZASTŘELEN / POSTAVILI JEHO PŘÁTELÉ A RODÁCI / R.1919. Pod nápisem leží postava vojáka v okovech, po levé straně padá k němu jiný voják (obě postavy z bílého mramoru, asi 150 cm vysoké), napadený dvouhlavým orlem (žula), jímž je pomník vyvrcholen. Nalevo od stojící postavy na žulové skále vytesaný kalich.