pomník Rumburských hrdinů

Pomník je situován na východní straně Doudlevecké třídy před budovou Benešovy školy čp. 1692 v parčíku. Na čtvercovém kamenném soklu je vztyčen vysoký hrubě tesaný kamenný kvádr. Na třech stranách má těleso kvádru v horní části osazeny bronzové desky s reliéfy a nápisy. Střední reliéf (původně zhotovený z bronzu, v současnosti zde osazena kopie z umělého kamene) znázorňuje postavu muže s okovy – Terezín 30.X.1918. Levý reliéf znázorňuje popravu tří mužů, v pravém dolním rohu je nápis Rumburk 29/V.1918. Pravý reliéf znázorňuje popravu v lese, v levém dolním rohu je nápis Bor u České Lípy 29/5.1918. Na čelní straně pod reliéfem jsou osazena bronzová písmena tvořící nápis: PAMÁTCE / HRDINSKÝCH / MUČEDNÍKŮ / RUMBURSKÝCH / 1918 1933. Na pravé straně pomníku v jeho dolní části těsně nad soklem osazena bronzová destička s autorským a místním označením: Navrhl a provedl Jos. Šíp, Plzeň, Plynární 4. Na zadní straně (směrem k Benešově škole) ve výši reliéfů osazena bronzová písmena tvořící nápis: ZA NAŠE STRASTI / VAŽ SI VLASTI!