pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války se nachází před hřbitovní zdí v travnatém porostu, pohledově uplatněný z místní průjezdní komunikace ve směru Rudník - Trutnov po pravé straně, průčelně orientovaný k západní straně. Poměrně monumentální pomník obětem války byl tvořen s kamenným schodištěm, které bylo po stranách lemováno zkosenými postranními díly. Schodiště bylo předsazeno před 80 cm vysokou, do oblouku sekanou podezdívkou. Tímto schodištěm bylo možné vystoupat na prostranné plató, v jehož čele stál vlastní památník. Byl složen z několika částí. Na dvou postranních soklech byly umístěny sochy vytesané v kameni, pohledově vlevo byla zobrazena vdova s dítětem a pohledově vpravo postava raněného bojovníka. Vrchol středové části uzavíral tympanon s válečným křížem a římsou v reliéfu, pod ním byl na štokované ploše osazen z plastických písmen nápis: DEN OPFERN DES / WELTKRIEGES / 1914 1918. V době vzniku nebyla osazena spodní nápisová deska s nápisem: EHREND SEI AUCH DER GEDACHT, DIE EINEN STEIN, AUCH NOCH SO KLEIN, ZU DIESEM DENKMAL DARGEBRACHT (volně přeloženo: V úctě je také vzpomenuto těch, kteří ke zřízení tohoto pomníku obětovali peníz, byť i sebemenší). Obě desky jsou zhotoveny ze zinkové slitiny, která je na povrchu pokovena měděnou patinou. Pravděpodobně i ze stejného materiálu jsou zhotovena písmena centrálního nápisu. Rozměry pomníku: Celková výška 265 cm, šíře 215 cm, výška figur 195 cm v mírně nadživotní velikosti. Délka stupňů před pomníkem 260 cm v počtu 2 ks, nad nimi podesta ze dvou sesazených desek na sraz o rozměru 80 x 145 cm. Výška soklů pod vytesanými figurami činí 50 cm. Velká kovová deska o rozměru 115 x 105 cm s nápisem v horní části: MARKTGEMAINDE / JUNGBUCH / MIT / TRÜBENWASSER / THALSEIFEN U. KLINGE. Menší deska u podesty o rozměru 21 x 49 cm (text uveden výše).