pomník mistra Jana Husa

[popis vychází z původního nedatovaného EL, Mgr. Zuzana Trnková, Mgr. Karel Sklenář] Monumentální pomník je tvořen nadživotní figurou Mistra Jana husa se vztaženýma rukama na mohutném hranolovém soklu, osazeném na třikrát odstupňované základně. Poslední stupeň základny se směrem vzhůru zužuje, sokl naopak rozšiřuje. Postava je oděna v dlouhé splývavé tunice, hlava s polodlouhými vlasy je bez pokrývky. S pohledem upřeným do dály, pozvedá Hus v pravé ruce rozevřenou knihu s minuskulním nápisem (nápodoba gotické minuskuly): „prawda wítězí.“ Čelní stranu soklu pokrývá reliéf knih, hořících vysokým plamenem, který dosahuje až k nohám Husa, a kalicha. V pohledově pravém horním rohu plasticky vystupuje letopočet 1415, desky z jedné strany zdobí reliéf kalicha. Na horním stupni základny se nachází opět minuskulní nápis: „milujte se wespole/prawdy/každému přejte.“ Na pravé straně soklu v levém horním rohusignarura „R.Kabeš/Tábor. Materiál: litý kámen typu teracco na zděném jádru a kovové armatuře Rozměry: výška cca 5 m, strana základny cca 2,5 m