Pomník Mistra Jana Husa

Šalounovo bronzové sousoší v pohledovém centru Staroměstského náměstí mělo být protipólem katolického symbolu - Mariánského sousoší - jež stálo na Staroměstském nám. od r. 1650 do r. 1918. Pomník překonává dosavadní strnulou pomníkovou tradici. Hus je pojat jako majestátní stojící prostovlasá postava v dlouhém splývavém plášti s odhodlaným výrazem národního hrdiny. Žulový podstavec, kombinující hladké a hrubé zpracování povrchu, zdobí ve vystupující segmentové partii rozbouřené vody a doprovázející nápis: „ Milujte se, pravdy každému přejte“. Za postavou J. Husa je vlevo skupina tří pololežících, polosedících figur „Exulantů“, vpravo za pavézou šest expresivně ztvárněných postav „Božích bojovníků“ . U této skupiny, po pravém boku pomníku, je signatura „ FEC. LAD. ŠALOUN“. Pod skupinou husitů na kamenném soklu první verš chorálu „Kdož jsú Boží bojovníci a Zákona Jeho“. Na zadní straně nápis „Živ buď národe posvěcený v Bohu neumírej“. Této devíze odpovídá skupina rodiny, a to muže opřeného o pavézu a ženy, kojící malé dítě a držící hocha, symbolizující národní obrození. Z boku na žulovém podstavci pomníku je vytesán citát Jana Ámose Komenského: „Věřím že vláda věcí Tvých k Tobě se zase navrátí o lide český“, který se obsahově vztahuje ke skupině „Exulantů“. Vpředu i v zadní části dotvářejí pomník kamenné stupně, jež zvyšují jeho monumentalitu; na přední straně doplňují kompozici kovové vodní nádrže. Pomník byl slavnostně odhalen k pětistému výročí Husovy smrti r. 1915.