pomník Mistra Jana Husa

Z třístupňové schodové plinty, se zalamovanou půdorysnou osnovou a vymezenou čtveřicí nárožních pilířků s vpadlými poli, římsičkou a segmentovými stříškami, vyrůstá na čtvercovém půdoryse postupně se zeštíhlující střídmá architektura soklu pomníku husitského kazatele Jana Husa0. Omítaný zděný pylon je členěn krátkými nárožními pilastry s plastickými terčíky - puklicemi a stuhami, plastickým zubořezem, průběžným horizontálním kanelováním a římsami, segmentovým vyklenutím hmot v horní partii. Čelní stranu pomníku zdobí zlacené haluze s listovím, erbová kartuš s vepsaným reliéfním prvkem kalichu a nápisem: "VELKÉMU PRAVDY HLASATELI". Na zadní straně pomníku s další haluzí a zlaceným vysekaným textem: "MUČEDÍKU KOSTNICKÉMU ROKU 1904 VĚNOVALI CTITELÉ JEHO". Vrcholová z kamene tesaná postava zpříma, staticky stojícího, kazatele ve splývavém kněžském šatu, s rukou na hrudi a knihou při boku je poněkud schematickým výtvorem sochaře Františka Koukola.