pomník Matěje Kopeckého

Podstavec je tvořen čtvercovou pravděpodobně betonovou podstavou na níž je osazen pískovcový hranol, na němž spočívá rozměrově shodný pískovcový hranolový sokl pomníku, na jehož nároží spočívá pískovcová socha osaměle sedící loutky Kašpárka se svěšenou hlavou a rozhozenýma nohama. Postava, oděná v obvyklém kašpárkovském oděvu s čepicí, se zády i rukama opírá o buben, který zabírá většinu horní plochy soklu. Buben je opatřen popruhem a na čelní straně je proražen. Smutný výraz Kašpárkovy tváře i jeho gesta a proražený otvor v bubnu symbolizují odchod loutkáře Matěje Kopeckého ze světa. Buben i loutka jsou podloženy vertikálně řasenou draperií, která nesymetricky splývá po stranách soklu dolů. Na čelní straně soklu je vytesán nápis: LOUTKÁŘ - BUDITEL MATĚJ KOPECKÝ +1775 24. II + 1847 3. VII. Na boční straně soklu je pomník signován: JIŘÍKOVSKÝ 47.