pomník KSČ "Pod kaštany"

Areál téměř obdélníkovitého tvaru osazený ze tří stran kaštany s pomníkem, který tvoří kamenný nepravidelný, téměř půlkruhově ukončený blok s reliéfem pěticípé hvězdy; se srpem a kladivem v horní části. Pod hvězdou je osazena obdélná deska bronzová s nápisem ("U PŘÍLEŹITOSTI 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KSČ / VZPOMÍNÁME TĚCH, KTEŘÍ STÁLI NEOHROŽENĚ / PŘI JEJÍM VZNIKU V ROCE 1921 NA PŘEŠTICKU / reliéf pěticípé hvězdy) ČERVEN 1971).