pomník Karla Havlíčka Borovského

Prostor podnože s pomníkem je vyzděn nad úroveň okolního prostranství (vpředu o cca 0,5 m, v zadní části o 2,5 m). Prostor okolo pomníku je z bočních a zadní strany uzavřen kamenným (pískovcovým) ohrazením: na soklu stojí hranolovité sloupky s členěným zakončením v horní části. Prostor mezi nimi je vyplněn balustrami na kruhovém průřezu. Pískovcový pomník stojí na osmibokém půdorysu, dole s dvěma stupni. Na spodní části podstavce se nachází nápisy: PŘISLIBUJTE / SI MĚ. (levá strana) VYHROŽUJTE / SI MĚ. (střed) PŘEDCE ZRÁDCEM / NEBUDU. (pravá strana) Podstavec je v horní části zdoben pásy vejcovce a drobného dekoru, na něj navazuje odstupněná sloupovitá kruhová část, kde je umístěn bronzový reliéf: kartuše s nápisem KAREL / HAVLÍČEK / BOROVSKÝ, na jejíž bočních stranách nesou andílci vavřínový věneček, dole lemována lipovou a kapradinovou snítkou a hlavou satyra. Nad reliéfem sloup zdobí pás festonů. Sloup uzavírá ořímsovaná předstupující hlavice, na které se nachází samotný podstavec nesoucí sochu, rovněž kruhový. Hlavice je roubena pásy drobného tesaného dekoru. Socha K. H. Borovského je v nadživotní velikosti (V 2,6m). Má předkročenou pravou nohu, pravou ruku, dlaní vzhůru, pozdvihá k nebi a levou si přidržuje bohatě řasený plášť. Předmětem ochrany je pomník se sochou K. H. Borovského a architektonická úprava podnože na pozemku č.parc. 3729/2.