pomník Julia Zeyera

Pomník Julia Zeyera Secesní sousoší z r. 1913 od Josefa Maudra (1854-1920). R. 1902 zhotoven model. Pomník spisovatele J. Zeyera († 1901). Autorem byl Zeyerův blízký přítel, sochař J. Mauder, který se údajně inspiroval Apollonovou lázní ve Versaillích. Pomník je řešen v duchu novoromantismu jako přírodní scenérie, jako miniaturní park v parku: mezi mohutnými kmeny starých stromů vyrůstá mohutná skála s jeskyní, pod níž v balvanech proudí pramen a napájí jezírko pod skalou. V mírně prohloubeném mísovitém terénu je dál veden meandry potůček s romantickými lávkami a přechody, spojující další dvě vodní oka. Na skále nad jeskyní je umístěn bronzový medailon s portrétem Zeyerovým, pod ním deska se zlaceným nápisem "JULIUS ZEYER / 1841-1901. V jeskyni jako na divadelní scéně je umístěno šest bílých mramorových postav, inspirovaných hrdiny Zeyerových děl. Na zadní straně skály je vsazena velká deska z červeného mramoru, na ní jsou zlacenými písmeny uvedeny názvy Zeyerových děl: "VYŠEHRAD, NEKLAN, LIBUŠIN HNĚV, RADÚZ A MAHULENA, SAMKO PTÁK, Z DOB RŮŽOVÉHO JITRA, SULAMIT DOŃA SANČA, LEGENDA Z ERINU, DŮM U TONOUCÍ HVĚZDY, BÁJE ŠOŠANY, TROJE PAMĚTI VÍTA CHORÁZE, VŮNĚ, JAN MARIA PLOJHAR, VEČER U IDALIE, OLGERD GEJŠTOR, SV. BRANDAN, INULTUS, GABRIEL DE ESPINA, PIA DE TOLOMEI, POD JABLONÍ, SESTRA PASKALINA, ONDŘEJ ČERNYŠEV, DOBRODRUŽSTVÍ MADRÁNY, KAROLINSKÁ EPOPEJ, AMIS A AMIL.