pomník Johanna Michaela Kahlera

Klasicistní pomník J. M. Kahlera se nachází v lese na Chlumském vrchu poblíž Horních Pochlovic. Jedná se o drobný žulový objekt ve tvaru čtyřbokého jehlanu (obelisku), jenž byl původně údajně zakončen drobnou koulí. Horní část pomníku dnes však chybí. Objekt je vysoký 86 cm, základna má rozměry 42×38 cm. Součástí jsou čtyři kamenné nožky, kterými jehlanec dosedá na kamenný podstavec o rozměrech 45×50 cm. Všechny strany jehlance nesou nápis minuskulní frakturou o tragické smrti J. M. Kahlera dne 22. srpna 1811. Pomník je dále zdoben křížem a motivem květů a zkřížených palmových ratolestí.