pomník Johanna Gregora Mendela

Na třech kamenných, nestejně vysokých, profilovaných stupních se signaturou: fec. J. Obeth, je osazen podstavec ve tvaru komolého, římsou rozšířeného hranolu, na který dosedá srostlice čtyř komolých jehlanů, postavených na své vrcholy a ukončených profilovanými deskami. Na podstavci stojí postavy neoděného muže a ženy, ztělesňující ideál lidské krásy. Žena drží na levé ruce malé dítě. S podstavcem je pomocí překladu spojen volně stojící komolý jehlan, zdobený závěsy s kamennou bustou Johanna Gregora Mendela. Za bustou je vložena hrubě otesaná kamenná deska, připojená do horní části zadního podstavce, opatřená reliéfní postavou vzhůru letícího génia, držícího v rukách zrcadlo. Za dvojicí muže a ženy jsou umístěny bědné postavy muže a ženy, znázorňující zhoubné účinky nedodržování zákonů dědičnosti. Po stranách podstavce jsou umístěny chrliče s bazénky a nad chrliči jsou situovány drobné reliéfy s motivy genetiky.