pomník Jana Husa

Pomník stojí na náměstí v parku, ze tří stran je kryt pohledu kolemjdoucích. Pouze od náměstí, uličkou kolem kostela je možno spatřit klidnou, hrdou, vyzáblou postavu se vztyčenou hlavou v dlouhém rouchu. drží knihu, pravou nohu má lehce nakročenou vpřed. Bronzová socha stojí na kamenném podstavci ( mramor) s nápisem: "Jan Hus". Před sochou je menší prostranství s kamennými zídkami po stranách. (popis I. Svobodová 1988).