pomník generální stávky 1920

Na hranolové soklu na pětiúhelníkovém půdorysu v horní části se kónicky zužujícím nízká podnož respektující tvar soklu. Na ní v trojúhelníkové kompozici umístěny stojící postavy dvou mužů a mladé ženy. Muž stojící v popředí mírně nakročen, ruce podél těla sevřeny v pěst. Muž stojící za ním drží v rukou pušku. Muži oděni do městských šatů dělníků, mladá žena oděna ve všedním lidovém kroji. Na podstavci nápis: NA PAMĚT / PROSINCOVÉ STÁVKY / 1920.