pomník F. A. Gerstnera

V areálu železničního nádraží Rybník, severně od budovy stanice, na traťovém km 69,8, je vztyčen neopracovaný plochý žulový kámen dl. cca 3,20 m a v. cca 1,65m, tl. cca 25 cm, na jehož přední straně osazena deska z měděné slitiny rozm. 60 x 50 cm s nápisem "NA PAMĚŤ / PRVNÍ EVROPSKÉ ŽELEZNICE / KTEROU / NAVRHL A STAVĚL V LETECH 1825–27 / ING. F.A. GERSTNER / * V PRAZE 1795 † VE FILADELFII 1840 / VĚNUJE SPOLEK Č.S. INŽENÝRŮ". Kámen na zadní straně zapřen nakupenými velkými kameny. Pravá přední strana kamene je porostlá břečťanem. Památník byl slavnostně odhalen v neděli 9.července 1933. Pozn.: Podobná deska je uložena v muzeu koněspřežky, otevřeném ve strážním domku č.1 v Mánesově ulici v Č.Budějovicích. Začáteční text této desky je stejný jako na železničním nádraží Rybník, zde jsou však ještě připojena místa, kudy trať probíhala.