pohřební kaple sv. Terezie

Jako výrazná krajinná dominanta se uplatňuje v areálu hospodářského dvora kaple sv. Terezie z r. 1858, postavená na kruhovém půdorysu s předsazenou předsíní. Nad nízkou pultovou střechou se zvedá zděná válcová lucerna krytá kupolí. Kaple sloužila jako hrobka majitelů panství Mensdorfů - Pouilly. Po r. 1992 byla zdevastovaná stavba restaurována. Na půdorysu osmiúhelníku vybudována centrální kaple s převýšeným středním válcovým tamburem s kupolí a lucernou.Střechy pultové, nad lucernou plechem pobitá báň s křížem ve vrcholu. Hladce omítaná průčelí přízemí ukončuje profilovaná římsa, okna obdélníková, s půlkruhovými záklenky. Vstupní, k východu obrácený portál s půlkruhovým záklenkem, má profilované gotizující ostění a v nadpraží na konsolách osazenou půlkruhovou římsu.Celek zdůrazňuje stupňovitě řešený štít se středním půlkruhovým tympanonem, do něhož je vložena litinová kruhová deska se znakem Mensdorfů, pod ní je obdélná deska s nápisem:" resurgent" .Lucerna je hladce omítaná, ukončená hlavní římsou, nesenou konsolami nad ní probíhá drobný obloučkový vlys. Okna s půlkruhovými záklenky mají gotizující profilované ostění.