pohřební kaple Pachtů z Rájova

Jednoduchá drobná přízemní stavba na mírně obdélném půdorysu. Sedlová střecha s nízkým spádem krytá bobrovkymi. Hlavní severní průčelí prolomeno v ose zapuštěným portikem se dvěma postranními toskánskými sloupy. Uvnitř portiku vysoké pravoúhlé dveře s kamennou profilovanou nadpražní římsou. K portiku stoupá kamenné schodiště o pěti stupních.Průčelí vrcholí trojúhelným štítem. V osách bočních stěn půlkruhová termální okna lemovaná jednoduchou šambránou. Omítky jsou vápenné nečleněné. Barevnost: základní plocha žlutá, sloupy a římsy bílé.