pohřební kaple Kinských

Areál pohřební kaple Kinských je situován při cestě z Budeniček do Zlonic v parku čtvercového půdorysu vymezeného ze severu a východu kamennou ohradní zdi se dvěmi branami. Mezi kaplí a kostelem na východní straně byl areál vymezen mřížovým plotem. Ve středu areálu se nachází kaple na půdorysu kříže, sklenutá kupolí na křížení lodi. Hlavní vchod je situován na východní straně. Před vchodem po levé a pravé straně jsou umístěny na soklech dvě alegorické postavy. Vpravo se nachází ženská postava a vlevo socha anděla. Mezi kostelem a kaplí byl mřížový plot. Předmětem ochrany je kaple, ohradní zeď se dvěmi branami, socha anděla, alegorická socha ženy, park a k tomu náležející pozemky.