pohřební kaple Karla Gölsdorfa

Jedná se o novogotickou pohřební kapli stojící na svahu v lese, poblíž zaniklých lázní Korunní Kyselka. Svojí polohou ještě spadá pod území vojenského výcvikového prostoru Hradiště. Předpokládá se, že si kapli nechal vystavět jako rodinnou hrobku Karl Gölsdorf, zakladatel stáčírny minerálních vod v Korunní. Karl Gölsdorf si také nechal v Korunní v novogotickém stylu vystavět vilu, což jenom potvrzuje fakt, že hrobka (také v tomto stylu) je připisována jemu, jakožto majiteli. Pohřební kaple stojí kousek od hlavní cesty, která spojuje Stráž nad Ohří se stáčírnou minerálních vod Korunní a vede až do samotné Korunní. Pohřební kaple je postavena v novogotickém stylu, stojí na obdélném půdorysu, zády ke svahu. Výrazně se zde projevují prvky z vrcholné gotiky. Celá kaple je zděná z hrubozrnného pískovce. Průčelí dominuje vstupní portál. Portál je sedlový, pískovcový. Portál je uzavřen železnou mříží se zdobným kováním, která je zavěšena na železných závěsech, jež jsou vsazeny do pískovcového ostění dveřního otvoru. Součástí průčelí je trojúhelníkový štít. Na portál navazuje pouze vrchní část lomeného okna s bohatou profilací a trojlaločným obloukem uvnitř. Lomené okno opisuje nadokenní lomená římsa vynesená na dvou patkách, které svým zpracováním připomínají hrozny. Z vrcholu zalomení nadokenní římsy vychází reliéfně vystupující latinský kříž s jetelovým zakončením ramen. Ramena kříže opisuje kružnice vtesaná do hloubky kamene. Ze spodní části vertikálního břevna kříže, se do stran rozvinuje reliéfně vystupující nápisová páska. Obě strany pásky jsou mírně zahnuté a jejich konce se stáčí v zavlnění, které je velmi zdařile kamenicky zpracované. Na pásce je nápis „Per aspera ad astra“. Per aspera ad astra je latinské rčení, které znamená Přes překážky ke hvězdám. K portálu vede schodiště o dvou kamenných stupních. Na levé straně prvního schodišťového stupně je umístěno zábradlí, na pravé straně bylo zábradlí odstraněno. Zábradlí je tvořené z jednoho kusu kamene (hrubozrnný pískovec) a je mírně odsazeno, takže je dobře viditelné vysekání, které umožňuje zábradlí přesně zapadnout ke druhému schodišťovému stupni a prahu. Celé průčelí je neomítnuté, takže je patrné precizní sesazení pískovcových bloků. Z nároží vystupují odstupňované pilíře tvořené z několika částí. Nejspodněji sokl zakončený profilovanou římsou. Na římse stojí sloupek, který vystupuje z hmoty kaple ze tří čtvrtin. Hlavice sloupu je korintská. Na hlavici je abakus, který vynáší pískovcový kvádr s chrličem. Chrliči slouží k odvodu vody ze střechy a mají tvar lvího těla se složenými křídly. Jsou zobrazeni v sedu. Hlava jim však byla uražena vandaly. Nad chrliči se nachází korunní římsa a poslední část pilíře tvoří trojúhelné štítky se stříškou, nad kterými jsou pozůstatky křížové kytice s poupětem. Na stříšku navazuje profilovaná korunní římsa, která vede po hraně trojúhelníkového štítu a je hustě posázena kraby. Obě strany korunní římsy se ale ve vrcholu nesbíhají, protože horní špičatá část štítu úplně chybí. Boční stěny kaple jsou totožné. Každou ze stěn prolamují dvě lomená, profilovaná novogotická okna. Oba okenní otvory rámuje šambrána. Vedle horní části každého okenního otvoru a mezi nimi reliéfně vystupuje květ růže (růže bývá vykládána mimo jiné jako symbol Krista, nebo Panny Marie). Opět je zde odstupňovaný sokl. Na hlavní profilovanou římsu navazuje bankál. Nad okenními otvory je pak nadokenní římsa a celou plochu stěny uzavírá římsa korunní. Na zadním průčelí je opět odstupňovaný sokl, hlavní římsa a korunní římsa, obíhající trojúhelný štít. Ani zde se korunní římsy ve vrcholu štítu nesbíhají. Na rozdíl od průčelí, korunní římsy na jižní straně nejsou pokryty kraby. Z nároží u jižní stěny vystupují odstupňované pilíře, situace je zde stejná jako u již výše popsaných pilířů z nároží průčelí.Střecha kaple je sedlová a pokrytá plechovou krytinou. Na jejím hřebenu je umístěn kovaný plůtek, jehož vrcholy tvoří symbol Fleur de lys – květ lilie.