Podměstský vodní mlýn

Areál se nachází při výpusti Podměstského rybníka, SZ od náměstí, v mírném Z svahu v prostoru mezi břehem potoka a novodobou zvýšenou komunikací. Součástí areálu je budova mlýna, k níž přiléhají zbytky náhonu a dvojice bran souvisejících s ohradním zdivem. Předmětem ochrany je mlýn čp. 76, ohradní zeď, brány, fragment technického zařízení a pozemky vymezeného areálu.