plavecký bazén

Areál 6. ZŠ obsahuje mimo vlastních školních budov objekt plaveckého bazénu a tělocvičny, ve spojovacím krčku mezi těmito dvěma hmotami jsou pak situovány šatny a dílny. Stavba byla umístěna na výrazném terénním zlomu. Z ulice Obětí nacismu, kde je situováno vstupní průčelí, je budova jednopatrová a hmota vlastní plavecké haly se zde příliš pohledově neuplatňuje. Budova bazénu je tvořena vlastně dvěma objekty, přízemní vstupní částí a dvoupatrovou halou s bazénem a tělocvičnou. Vstupní část má obvodový plášť tvořený z boletických panelů. Vlastní vchod je zdůrazněný vystupující markýzou vynášenou sloupem ozdobeným pískovcovým reliéfem. Autor uměleckého díla není dosud znám. Hmota vlastní haly je pak tvořena ocelovou nosnou konstrukcí, dle projektu tehdy ojedinělou na našem území. Pravoúhlá stavba s předstupujícím polozapuštěným suterénem má plochou mírně skloněnou střechu a zešikmenou JV obvodovou stěnu. Obvodový plášť je v úrovni vlastního bazénu prosklený z JZ boční a SZ stěny. V patře, kde je umístěna tělocvična, je fasáda prosklena pouze z SZ strany. Prosklení těchto ploch je tvořeno atypickými stěnami, výrobce KOVONA Karviná, závod Boletice n. Labem. Vlastní konstrukce plaveckého bazénu je také ocelová. Bazén měl také na tehdejší dobu zcela nové řešení přepadového žlabu a hladiny vody. Voda svoji hladinou dosahuje úrovně podlahy ochozů. Pouze v čelech je s ohledem na obrátky plavců provedeno zvýšení oproti hladině vody ve formě stupně. Další nové neobvyklé řešení, které mělo mít vliv především na ekonomii provozu, bylo v technologii vodního hospodářství. Hlavním dodavatelem bylo KOVO Cheb a PS Karlovy Vary.