plastika Nový věk

Ústřední motiv alegorického sousoší představuje silně stylizované slunce, vyjádřené dramatickým shlukem plastických celků. Sluneční kotouč, jehož energie je alegorií nadcházejícího atomového věku tvoří formální i obsahovou dominantu výjevu. Po jeho stranách stojí dvojice alegorických postav vědy a techniky a zemědělství. Zemědělství je prezentováno figurou ženy, levou rukou objímá mísu plnou květin a ovoce a v pravé spuštěné ruce drží svazek obilných klasů. Naproti tomu zamyšlená figura muže-vědce oděného v plášti v obou rukou svírá svitky technických plánů. - Plastika je osazena na vysokém železobetonovém, vertikálně členěném podstavci, opatřeném kamenným obkladem.