pivovar

V centru města v jedné z nejstarších osídlených částí města pod skálou hradního vrchu se rozkládá nevelký areál brumovského pivovaru. Komplex budov pivovaru, který prošel složitým stavebním vývojem od svého založení v roce 1573 až po poslední velkou přestavbu koncem 19. století, která mu dala v podstatě dnešní vzhled. Pod budovami jsou mohutné sklepy, vyhloubené v úpatí hradního vrchu.