Pístina

Pístina se nachází ca 2 km jižně od Stráže nad Nežárkou, v rovinaté krajině s množstvím rybníků. První písemná zmínka pochází z roku 1397, ves tehdy patřila pánům z Hradce, kteří ji patrně i založili v rámci kolonizace svého panství. Půdorysná struktura středověkého založení je dosud jasně čitelná. Kolem protáhlé obdélné návsi je volně seskupeno 16 velkých usedlostí doplněných drobnější zástavbou. V severní a jižní části návsi se nacházejí dva rybníky. Střed návsi mezi rybníky byl dodatečně zastavěn chalupami, na zbylém volném prostranství stojí barokní kaple sv. Kateřiny. Stavební fond je tvořen vesměs zděnými usedlostmi, z typologického hlediska velmi různorodými. Z původní dřevěné zástavby se zachovaly pouze dva objekty. Pro obraz obce jsou rozhodující trojboké usedlosti se štítovou orientací, uzavřené ohradní zdí s bránou. Výzdoba průčelí je střídmá, většinou se omezuje na štukové rámování.