Pírkův dům

Tzv. Pírkův dům je rozlehlý objekt renesančního měšťanského domu přibližně na čtvercovém půdorysu zastřešený stanovou střechou, k němuž se přimyká dlouhé dvorní křídlo. Jde o nárožní, třípodlažní budovu, jejíž uliční průčelí jsou pětiosá, na zkoseném průčelí prvního patra se nachází válcový arkýř s cibulovou stříškou s lucernou. Arkýř je bohatě dekorován – na podnoži se nachází figura atlanta doprovázená medvědem a lovcem, na parapetu se nachází heraldická znamení dvouhlavé habsburské orlice, lva a gryfa. Okna arkýře oddělená pilastry dekoruje vejcovec a vegetabilní ornament. Fasády domu jsou hladké, pouze nároží v přízemí pod arkýřem zvýrazňuje kamenná bosáž. Okna jsou rámována kamennými šambránami s ornamentálním dekorem a profilovanými parapetními a nadokenními římsami. Do domu se vstupuje mimořádně bohatě dekorovaným kamenným portálem s půlkruhovým záklenkem. Ostění je členěno pletencem, perlovcem a vejcovcem, v soklové části jsou v nízkém reliéfu provedené lví hlavy. Profilované kládí portálu nesou dvě hermovky (mužská a ženská figura), ve cviklech se nachází rolverkové kartuše se znaky stavebníka domu Šimona Pírka a města Ivančic. Vlys je dekorován rozvilinami a po stranách doplněn bukraniony. Na zalamované profilované římse jsou osazeny dvě figury sedících lvů. Supraportu tvoří sdružené okno, nad nímž se nachází alianční znaky Perchtolda z Lipé a Marie Zárubové z Hustiřan umístěné ve vavřínových věncích. Dolní síň je zaklenuta na dva toskánské sloupy, na jednom ze sloupů se opakuje reliéfní znak stavebníka domu. Klenbu dekorují štuková žebra ve formě perlovce, která se sbíhají v prstencích se štukovými rosetami. Klenba dekorovaná štukovými rámci se dochovala i v přízemní světnici a v arkýři.