pilíř se sochou sv. Anny

Pilíř se sochou je čelem situován na západ. Je vytvořen z jemnozrnného mladějovského pískovce. Na hladký hranolový podstavec (výška: 58 cm) připadá užší hranolový dřík s volutovými křídly a s vyloženou římsou vypjatou na přední straně do segmentu (výška: 58 cm). Dřík vysoký 93 cm je na přední straně zdoben reliéfem světice. Nápis na přední straně zní „S / ANNA ORA PRO NOBIS“. Na opačné straně dříku je vytesán letopočet 1769. Figura sv. Anny stojí na stylizovaném skalisku. Je podána v silném kontrapostu (figura serpentinata), pravá volná noha vykročená, oběma rukama přidržuje při pravém boku Písmo, hlavou je pootočená k levému rameni. Postava je zahalená do dlouhého pláště volně splývajícího z hlavy. Celkové půdorysné rozměry: 2 x 1,78 m