pietní území Zámeček

Koncepce původní úpravy pietního území z r. 1949 doplněná budovou památníku z r. 1975 byla pozměněna při modernizaci v l. 2020 -2021. Současný areál pietního území je moderní architektonicko-krajinnou kompozicí s dosázeným lesíkem v místech, kde se les nacházel v době poprav, s převahou zatravněných, volně pochozích ploch a stezkou, kompozičně gradující u původního pomníku ze 40. let 20. století. Areál je doplněn zapuštěnou podzemní muzejní expozicí, novou pamětní deskou se jmény popravených a terénními stupni pro sezení návštěvníků. V podzemním objektu jsou nově osazené dvě keramické nápisové desky z původních kamenných stél i keramický figurální reliéf ze zbořené budovy památníku. Zídky a rampy z pohledového betonu, navazující na kamenné zídky kolem památníku vytvářejí zářezy v terénu a symbolicky tak odkazují na jizvy a šrámy v zemi. Součástí nové kompozice je původní pomník z červené žumberecké žuly ve tvaru pylonu, zasazený v místě popraviště. Jeho kámen pochází z lomu nedaleko Ležáků. V základním kameni jsou uloženy tři původní urny s prstí z Terezína, Osvětimi a s popelem popravených na Zámečku v Pardubičkách. V pomníku jsou zasazeny tři symbolické polosloupy na paměť kůlů, u kterých nacisté popravovali české odbojáře z Pardubicka, Hradecka a Kolínska, obyvatele z vypálené obce Ležáky a civilní oběti stanného práva. Pietní území je volně přístupné, neoplocené.