pietní místo na řece Ohři

Pietní místo, upomínající na událost z roku 1944, se nachází v prostoru Litoměřické kotliny, severně od prstence bastionového opevnění prostoru tzv. Hlavní pevnosti, konkr. zhruba 300 m severně od bastionu č. 7, resp. 800 m od hlavního mostu po proudu, na levém břehu toku Nové Ohře. Památník, který se zde nachází je tvořen dvěmi částmi, a to samotným pomníkem a schodištěm klesajícím z vrcholu břehu až k vodní hladině řeky. Pomník, situovaný na vrcholu břehu, je tvořen zděným pódiem obdélného půdorysu (šíře 593 x délky 603 x výšky 70 cm), k němuž od jihu stoupá navazující, rovněž 593 cm široké, přímé schodiště o čtyřech stupních. Celková délka pódia pomníku včetně schodiště činí 1006 cm. Schodiště i pódium jsou obloženy kamennými žulovými deskami rozličného formátu. V severní části pódia je umístěn šikmo orientovaný obdélný podstavec, vytvořený ze čtyř vedle sebe ložených žulových bloků (celkové rozměry podstavce: délka 272 cm x šíře 124,5 cm x výška 21,5 cm), na nějž vpravo (bráno při pohledu od schodiště) dosedá žulová plastika o půdorysných rozměrech 73 cm šíře a 125 cm délky, vysoká 64,5 cm, symbolizující urnu. V levé části podstavce je zapuštěna obdélná bronzová pamětní deska o rozměrech 87 x 57 cm. Nápis na desce zní: „Z TOHOTO MÍSTA DALI NACISTÉ V LISTOPADU 1944 VHODIT DO ŘEKY OHŘE POPEL 22 000 ŽIDOVSKÝCH OBĚTÍ Z TEREZÍNSKÉHO GHETTA“. Krom češtiny je nápis vyveden anglicky, německy a hebrejsky. Pod hebrejským zněním, v levém spodním rohu desky, se nachází drobný reliéf růže. V pravém dolním rohu je pak značka autora – SIEDEK, KAM. ŠENOV. Pouze vrchní líc žuly podstavce a delších boků a vršku urny mají leštěný povrch. Stávající pamětní deskou byla nahrazena starší bronzová deska, která nesla nápis: „Z tohoto místa dali nacisté v listopadu 1944 vhodit do řeky Ohře popel 22.000 mučedníků terezínského ghetta“. Kromě českého jazyka, byl nápis v ruštině, francouzštině, angličtině a němčině. Přímé jednoramenné schodiště, klesající od pomníku k Ohři, je tvořeno 35. Schodiště na vrcholu břehu začíná krátkým úsekem nástupní podesty. Podesta i stupně schodiště jsou opatřeny kamennými žulovými deskami (dlaždicemi). Nástupní podesta je vyskládána z dlaždic jednotného obdélného formátu, schodiště z dlaždic rozdílné velikosti. U schodiště je žulou opatřena pouze nášlapná část. V blízkosti, severovýchodním směrem, od hlavního pomníku se nachází ještě jeden malý teraccový pomník, evokující urnový hrob, na jehož stéle je připevněna černá skleněná deska se stříbrným nápisem: „NA TOMTO MÍSTĚ BYL VHOZEN NACISTY V LISTOPADU R. 1944 DO ŘEKY OHŘE POPEL 22.000 ZAHYNULÝCH VĚZŇŮ BÝVALÉHO KONCENTRAČNÍHO TÁBORA TEREZÍN – GHETTO“.