Peterkův dům

Řadový čtyřpatrový objekt na hloubkové parcele, sahající až poblíž závěru kostela P. Marie Sněžné. Na hlavní budovu navazuje po levé straně třípatrové dvorní křídlo. Hlavní průčelí vertikálně orientované, rozvržené na dvoupodlažní podnož obchodního přízemí a třípatrovou hmotu obytných pater. Tříosé, v patrech s mírně segmentem vyklenutou střední částí při užších krajních osách, nesoucích ve vrcholu náznak obloučkového štítku s postranními hranoly. Přízemí prolomeno ve střední ose širokou oválnou arkádou, krajní jsou užší polokruhově zaklenuté, prosklené. Střední vyklenutá osa vrcholí ve 4. p. balkonem. Fasádu doplňuje kultivovaná štuková a sochařská výzdoba. Dvorní průčelí opět secesní, jednotně členěna, pásování spodní části přechází i na ohradní zeď dvora. Ve středním poli ohradní zdi osazena druhotně oválná kartuše (asi z r. 1732). Průjezd polokruhově valeně zaklenut, s členěním pasy, vlevo je dispozice zaklenuta zrcadlovými poli do travers. Patra plochostropá, zejména při náměstí se štukovou výzdobou. V podkroví segmentová pole do travers. Interiéry budovy zachovávají řadu hodnotných architektonických detailů štukových i truhlářských z doby výstavby. Sklepy pod celým půdorysem, situovány i podél hraniční zdi dvora.