pavilon Akademie výtvarných umění

Dvoupodlažní kompozice jednoduchých kubických tvarů je v přízemí půlkruhově zakončena. Předsunutý vstup ústí do haly se schodištěm, přízemní výstavní sál je osvětlen okny, patro stropním světlíkem. Fasáda je členěna nosnými pilíři do třech nik. Konstrukce je provedena v železobetonovém skeletu s výplňovým zdivem a rovnou střechou. Předmět památkové ochrany tvoří pavilon Akademie výtvarných umění s pozemkem parc. č. 31