panská sýpka

Mohutný dvoupatrový zděný špýchar obdélného půdorysu, který uzavírá severní stranu areálu hospodářského dvora. Průčelí jsou členěna patrovými římsami, obdélnými okenními otvory se šambránami s lištou a ušima a bohatě profilovanou korunní římsou. Rohy jsou vpadlé, zaoblené se zdobnými štukovými vpadlými zrcadly. Rohy jsou rámovány nárožními lisénami s omítkovou rustikou. Delší průčelí jsou o pěti okenních osách, kratší o dvou osách. V obou štítem je oválný okenní otvor s profilovanou šambránou (v západním průčelí chybí). Polovalbová střecha je kryta již dožívajícími taškami bobrovkami. Předmětem ochrany je sýpka na vymezeném pozemku.