pamětní kříž Pechmanův

Pamětní kříž tvořený pískovcovým podstavcem, soklem, dříkem a završený litinovým křížem. Na hranolové podstavě čtvercového půdorysu situován krychlový sokl. Plochy jeho bočních stěn jsou členěny čtvercovými zrcadly (tvořenými rytou linkou) s čtvrtkruhově vybranými rohy. Na čelní straně soklu v zrcadle nápis: TUTO PAMÁTKU ZANEChAL MATES PEChMAN L P 1861 Zrcadla na ostatních bočních plochách soklu jsou bez nápisů. Na soklu spočívá válcový dřík v podobě toskánského sloupu s entazí, v jehož přední straně je vsazen kovaný hák. Na abaku osazen hranolový soklík, na jehož bočních stranách jsou dvojice plastických volut, symetricky umístěných proti sobě, který je završen ve tvaru komolého jehlanu. Ve vrcholu jehlanu vsazen litinový bohatě členěný krucifix, jehož zadní část je zpevněna železným prutem, kotveným v hlavici sloupu. Výška: sokl - 0,950 m, dřík - 0,175 m, hlavice - 0,300 m.