pamětní kříž

Pískovcový kříž stojí u silnice z Horních Zálezel směrem na Proboštov. Pochází z roku 1831 a byl zhotoven neznámým autorem. Kamenný křížek se nachází na vrcholu hranolového sloupku s christologickými reliéfy. Památka je usazena na čtvercové základové desce. Zadní strana je hladká, bez reliéfní výzdoby. Spodní část soklu je mohutnější než samotný dřík, horní hrana je zaoblená a zdobena pásem reliéfních obloučků. Ze tří stran této části jsou zrcadla s nápisy. Na bočních stranách jsou obdélná, naležato položená zrcadla s vykrojenými rohy. Na čelní straně je složitěji pojaté zrcadlo jehož boční linie jsou převzaty z tvaru kvadrilobu, horní a dolní linie jsou přímé; vnitřní obvod je zvýrazněn vrapovanou páskou. Ve středu zrcadla je rytý torzální frakturní německý nápis z datací. Střední, poněkud subtilnější hranolová část dříku je ze tří stran zdobena reliéfy, které se nacházejí v obdélných polích, nahoře zakončenými a půlkruhem. Na pravém boku se nachází reliéf s námětem Kladení Krista do hrobu. Na čelní straně je reliéf s námětem Kristova křtu a na levém boku je motiv Krista modlícího se pod stromem v Getsemanské zahradě s trojící spících apoštolů v pozadí. Reliéfy ve střední a horní části soklu odděluje profilovaná římsa. V horní části soklu jsou ze tří stran táž obdélná pole. Na pravém boku se nachází reliéf s námětem Zmrtvýchvstání, kdy se Kristus vznáší nad otevřeným hrobem s užaslými vojáky po stranách. V poli na přední straně je zobrazena Panna Marie Pomocná. Na levé straně je reliéf s motivem Ecce Homo se zmučeným sedícím Kristem se svázanýma rukama a třtinou. Pod každým reliéfem je frakturní torzální rytý nápis. Dřík je zakončen mohutnou profilovanou římsou s mohutnými půlkruhovými oblouky na každé ze tří stran. Na přední straně je v oblouku ve slepé arkádě reliéf postavy patrně Vzkříšeného Krista s trojúhelníkem s božím okem, symbolizujícím Nejsvětější trojici. Na vrcholu božích muk je kříž, který vynášejí drobné postavy andělíčků. Kříž má jednoduchou podobu latinského kříže.