památník Tomáše Bati - Dům umění

Samostatně stojící objekt o třech podlažích, obdélného půdorysu. Kostru stavby tvoří železobetonová konstrukce s typizovanými poli o velikosti 6,15 x 6,15 m. Podélné strany čítají 6 těchto polí, strany boční 3 pole. Fasáda je členěna vertikálně běžícími sloupy, prostor mezi nimi vyplňuje skleněný plášť s ocelovými výstužemi. K bočním stranám přiléhají cihlové přístavby, postavené v 50.letech 20.století. Na bočních fasádách těchto přístaveb prolomena pravoúhlá okna, vystupují nosné sloupy. Hlavní vstup do objektu umístěn do východního krajního pole severní fasády. Vchod chráněn krátkou betonovou markýzou. Budova s plochou střechou. Na horní hraně průčelní fasády vztyčen nápis Dům umění. Přízemní patro přepaženo, část slouží jako vestibul, druhá část jako koncertní sál. Přístup do prvního patra schodištěm vloženým do východní cihlové přístavby. Prostor prvního patra rozčleněn do kancelářských místností, část je ponechána volná, nezastavěná. Do poslední etáže se vstupuje po původním schodišti. Plocha tohoto patra ponechána nezastavěná, otevřená. Pouze při východní fasádě byly zřízeny kanceláře. Materiál: železobeton, ocel, sklo, režná cihla.